Alapkérdések
Bármilyen nyílászáróról legyen is szó, mechanikus vagy elektromos zárra a legtöbb esetben szükség van. A megfelelő biztonságtecnikai termék kiválasztásával gondoskodhat az ajtók, ablakok biztonságáról. Annak eldöntéséhez, hogy pontosan milyen termék illik leginkább az adott helyzethez a következő kérdéseket érdemes kiindulásként megválaszolni.
Mechanikus vagy elektromos zár szükséges?

A legtöbb esetben a felhasználás célja a döntő. A pusztán mechanikus megoldások többnyire a fizikai védelem, akadály megteremtését szolgálják. Itt a hangsúly tehát a biztonsági, védelmi funkción van.

Elektromos zárak esetén a biztonsági funkció szintén fontos, ez azonban a felügyeleti, automatizálási, illetve távvezérlő funkcióval egészül ki. Ezek a zárak elektromos rendszerbe köthetők.

Milyen típusú zárat keres?

Mind a mechanikus mind az elektromos zárak sok eltérő típusú, felépítésű és fehasználási célú termékekből állnak. A megfelelő termék megtalálásához érdemes először is az elérendő célt meghatározni.

Tipikusan olyan kérdéseket kell megválaszolnia, hogy például hogyan akarja használni az adott ajtót, ablakot, milyen típusú helyiséget akar lezárni, milyen céllal, kik a jogosultan belépő személyek, stb.

A termékek főcsoportjait a jellemző alkalmazási módok, főbb termékkörök mentén alakítottuk ki. A főcsoportok leírásait elolvasva gyorsan képet kaphat arról, hogy az adott termékkör tipikusan mire használható.

Milyen magasak biztonsági elvárásai?

A biztonságtechnikai termékeknek, így a záraknak is az egyik legfontosabb tulajdonságuk az általuk biztosított és elvárható védelmi szint.
A zárak biztonsági tulajdonságai elsősorban fizikai kialakításuk, felépítésük, a gyártásuk során felhasznált anyagok ellenállási értékeinek és minőségének, illetve a gyártási eljárás pontosságának függvénye. Legalább ilyen fontos a zárak működési elve. Bizonyos funkciók elérhetősége kifejezetten egy adott működési elvhez kapcsolódik.

Védelmi szempontból az a legfontosabb, hogy az adott zár milyen típusú támadásnak, illetve mekkora fizkai erőnek áll ellen.

A termékek közötti különbségek azonosítását az elhelyezett piktogramok segítik, jelzik a legfontosabb biztonsági funkciókat, illetve az adott szempont szerinti biztonsági szintet. Természetesen a termékek leírásai és technikai adatai is a bemutatást, különbségtételt szolgálják.

A különböző termékkörökön belül eltérő szélességű és mélységű termékválasztékot talál. A legtöbb esetben kisebb ellenállású, kevesebb funkcióval bíró, kedvező árfekvésű és nagyobb biztonságot nyújtó, több funkcióval rendelkező, de magasabb áru alternatívát is kínálunk.

Milyen szabványú, méretű zárra van szüksége?

Az ajtók mind valamilyen szabvány szerint készülnek. A szabvány biztosítja, hogy a hozzájuk tartozó zárak és egyéb elemek csereszabatosak legyenek. Egy adott szabvány szerint készült ajtó vagy zár meghatározza, hogy milyen méretű és működésű elvű zárakkal együtt használható.

Mielőtt egy zárat megvásárol, állapítsa meg, hogy milyen szabványnak megfelelő terméket kell keresnie.

A legtöbb esetben már meglévő zárat kell lecserélni. Ilyenkor a szabvány megállapításának legegyszerűbb módja az, ha a meglévő zár jellemző tulajdonságait szemügyre veszi, illetve megméri.
Azt hogy az egyes termékkörök esetén milyen tulajdonságokra kell ügyelni, a termékekhez kapcsolódó magyarázatokban találja.

Ha új kivitelezéshez kapcsolódó tervezésről van szó, a tervezésnél természetesen az elemek összhangjára is ügyelni kell, ami adott szabványnak megfelelő, illetve egymáshoz illő zárak kiválsztását jelenti.

Ma már Európában, így Magyarországon is jellemzően az egységes európai szabványokat használják. A zárak tekintetében a legtöbb szabvány a német DIN szabványokon alapul.
Korábban az országonként eltérő szabványok voltak tipikusak, így jelenleg Magyarországon is különböző szabványos zárak vannak használatban. Előfordulnak magyar, német, olasz, osztrák és skandináv szabvány szerint készült zárak is.

Záraink legtöbbje a német DIN szabvány szerint készül.

Minősített zárat keres?

Ha egy zár minősített, az azt jelenti, hogy a zárat egy adott feltételrendszer szerint teszteltek és besoroltak. Ha a teszten megfelelt, megkapja a minősítést. Attól függően, hogy a különböző szempontok szerint hogyan teljesített a zár alacsonyabb vagy magasabb kategóriájú besorolást kap. A hivatalos minősítést független minősítő intézetek végzik, nem maguk a zárakat gyártó vállalatok. A minősítés hosszadalmas és drága eljárás.

A gyártók mindegyike valamilyen szabvány alapján gyárt. Ez nem jelenti azt, hogy az adott szabvány szerint a zár minősítéssel is rendelkezik. Ettől függetlenül a gyárak saját teszteredményeik alapján is nyilatkozhatnak termékeik besorolási szintjéről. Ilyen esetben a besorolást nem erősíti meg független minősítő intézet.

A különböző típusú zárakra más és más, sokszor több szabvány is vonatkozik. Ezek az eltérő szabványok a termékek jellegéből fakadóan nem mind ugyanazokat a tulajdonságokat vizsgálják, részben eltérő szempontokat vesznek figyelembe. A fontosabb szabványok szerinti besorolási értékeket az egyes zárcsoportkonál feltűntetjük.

A hivatalos, független minősítő intézet által kiadott minősítés jelentősége a különböző helyzetekben eltérő. Az egyszerű, kis költségvetésű, illetve kisebb igényű beszerzés esetén nem feltétlenül probléma, ha a zárnak nincs hivatalos minősítése.
Más a helyzet, ha például az épület kivitelezése során, illetve az alkalmazott zárak tekintetében szigorú előírásokat kell teljesíteni. Egy füstgátló, tűzgátló, vagy vészkijárati zár esetében fel sem merülhet, hogy minősítés nélküli zárakat alkalmazzanak.

Általánosságban igaz az, hogy a zár annál drágább, minél több minősítéssel rendelkezik.

Záraink döntő többsége külföldről származik, a gyártó cégek külföldiek, így az elsődleges minősítéseket is külföldi minősítő intézetek állították ki.
Magyarországon a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) adja jóváhagyását a megbízott minősítési besorolást elkészítő szakértő cég ajánlására. A magyar MABISZ minősítés többnyire azt jelenti, hogy a meglévő külföldi minősítést honosítják, elkészítik magyar nyelvű másodlagos változatát. Egyes esetekben a MABISZ saját tesztelési vizsgálatokat is végez.

Ha minősített zárat keres, a megfelelőség szempontjából elegendő, ha az elsődleges minősítés megvan és érvényes.

Mekkora összeget szán a zárra?

A vásárlásra, beszerzésre fordítható összeg nagyban meghatározza, hogy milyen biztonsági szintű és minőségű zárat tud megvásárolni.
Az olcsóbb zárak többnyire kisebb védelmet biztosítanak drágább társaikhoz képest és gyorsabban elhasználódnak.

Bár a zárvásárlást alapvetően meghatározza az elkölthető összeg, vegye figyelembe, hogy egy zár értékei védelmét szolgálja. Ha hajlandó többet áldozni értékei védelmére, azok nagyobb biztonságban lesznek.
Egy jobb minőségű zárbetét esetén péládul értékes perceket nyerhet, amit a betörőnek pluszban kell az ajtó nyitására fordítania. Minél hosszabb időt kell szánnia egy betörőnek a bejutásra, annál kevésbe éri meg betörnie, hiszen a lebukás esélye a nyitásra fordított idővel együtt nő.
Fontos szem előtt tartania azt is, hogy a védelem csak annyira erős, amennyire a védelmi pontok leggyengébbik tagja. Hiába van például egy nagyon jó védelmi fokozatú zárbetétje, ha ajtója önmagában gyenge és könnyen beszakítható.

Ha a zárat nem üzletünkben veszi át, hanem házhoz szállítást kér, a vásárlásra fordítandó összeg tervezésekor ne feledkezzen meg a felmerülő szállítási költségről sem.

Mennyire sürgős a zárvásárlás?

Ha a zárra azonnal szüksége van, ügyeljen a termék kiválasztásánál annak elérhetőségére. A gyakran keresett, illetve kisebb értékű termékekből általában folyamatos raktárkészlettel rendelkezünk.

A nagy értékű, vagy speciális zárak jellemzően rendelésre érkeznek, szállítási idejük 1-1,5 héttől 4-6 hétig is terjedhet. Az ilyen speciális zárak beszerzését érdemes idejében elindítani, hogy szállítási idejük a telepítésnél, kivitelezésnél ne okozzon késedelmet.

Egyes esetekben érdemes lehet az adott termékörön belül elérhető legolcsóbb, mindössze a nyitás-zárás alapfunkciójának ellátására alkalmas, azonnal elérhető terméket ideiglenesen beszerelni és használni, míg a megrendelt nagyobb értékű zár megérkezik.

 

Template title
Template header
Template content