DIN TARTÓSSÁG

A zárbetét a DIN EN 1303/2005 szabványnak megfelelő
tartóssági szinttel rendelkezik.

Adott számú zárási ciklust teljesít.

Tartalom

A DIN EN 1303 osztályozás 8 karakterkódú jelölésében a 2. karakter vonatkozik a tartóssági besorolásra.

A DIN tartóság a teljesített zárási ciklusok számát, a várható élet-tartamot jelenti.
A besorolás azt mutatja, hogy a zárbetét működése meddig biztosított, azt, hogy az eredeti, új kulcsot használva hányszor használ-ható a zárbetét.

FIGYELEM! A zárbetétnél feltűntetett érték önmagában nem jelenti a DIN minősítés tényleges meglétét, annak hiányában a gyári besoroláson alapszik és csupán összehasonlításra szolgál.

A tartóssági osztály szempontjából 3 kategória létezik. Ezek tartalmát az alábbi táblázat mutatja.


Karakter helyek: 8 karakter

A DIN EN 1303 szabvány 8 fő szempont szerint vizsgálja a zárbetéteket. A felvett értékek
mutaják az egyes szempontok szerinti osztályba sorolást.

A karakterhelyek a következők lehetnek (zárójelben az értéklista):

1. Használhatósági osztály (1)
2. Tartósság (4, 5, 6)
3. Ajtóvastagság (nem vizsgálja)
4. Tűzállóság (0, 1)
5. Üzembiztosság (nem vizsgálja)
6. Korrózióállóság (0, A, B, C)
7. Zárási biztonság (1, 2, 3, 4, 5, 6)
8. Támadási ellenállás (0, 1, 2)
Template title
Template header
Template content