Üzletszabályzat
1. A szerződés tárgyának tulajdonságai

Az alábbiakban a BIT-FORCE Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató v. BIT-FORCE) weboldalához kapcsolódó általános információt, tájékoztatást és jogi iránymutatást talál. A ZÁRTALON / SZÉFGURU / IZONE weboldalak használatára, megrendelések leadására és a létrejövő adásvételi szerződésre vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) a következő hivatkozáson éri el: Általános Szerződési Feltételek

A termékek jellemzőit az adott termék információs oldaláról ismerheti meg. Az ismertető leírás esetleges pontatlanságáért Szolgáltató nem vállal felelősséget, a feltüntetett képek helyenként illusztrációk. A vételár mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett nettó és bruttó ár, a feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A regisztrálással, leadott rendeléssel Ügyfél a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2. Adatkezelés
A Szolgáltató az Ügyfelek adatait az Adatvédelmi nyilatkozat szerint kezeli.
3. Az elektronikus szerződéskötés lépései
 1. Érvényes regisztráció a honlapon.
 2. A termék, szolgáltatás megrendelése.
 3. A Szolgáltató a megrendelés megérkezését egyéb megállapodás hiányában elektronikus úton haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. A megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő megérkezettnek, amikor az a Szolgáltató, ill. a Felhasználó számára hozzáférhetővé válik.
 4. Ügyfél a megrendelésben kiválasztott és a visszaigazoláson szereplő fizetési és átvételi módnak megfelelően az ellenértéket kifizeti és a megrendelt terméket/szolgáltatást átveszi.
 5. A megrendelés és visszaigazolás nyelve: magyar.
 6. A megrendelés nem minősül szerződésnek. A bizonylat ellenében átadással létrejövő szerződés írásbeli szerződésnek minősül, azt a Szolgáltató iktatja és az a későbbiekben hozzáférhető.
4. Adatbeviteli hibák kijavításának technikai lehetőségei

Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

- a "Kosár" tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható, vagy akár törölhető;
- a regisztrációs adatok (pl.: számlázási cím, szállítási cím, telefonszám, stb.) tartalma bármikor ellenőrizhető, változtatható a bejelentkezés után a jobb felső sarokban kijelzett névre, majd a regisztrációs adatok pontra kattintva;
- az Ügyfél a regisztrációjának törlését Szolgáltató Ügyfélszolgálatán keresztül kérheti.

Ügyfél a tévesen leadott rendelést haladéktalanul írásban jelezni köteles Szolgáltató Ügyfélszolgálatán a rendeles@bitforce.hu e-mail címen. Szolgáltató a megrendelt termékeket rövid határdővel is kézbesítheti. Ilyen esetben a tévedés kijavítására már nincs lehetőség.

5. Átvételi módok
A megrendelt termékek átvétele az Ügyfél választása szerint a következő módokon lehetséges:
- Telephelyi átvétel
- Kiszállítás
6. Szállítási díjak
Az aktuális szállítási díjakról szóló tájékoztatást itt talál: Házhoz szállítás
7. Fizetési módok
A vételár kiegyenlítése a következő módokon lehetséges:
Telephelyi átvétel
- készpénz
- bankkártya
- jelzett előre utalás
Kiszállítás
- készpénz (utánvét)
- előre fizetés bankkártyával (nem a helyszínen)
- jelzett előre utalás
Cégek esetében bruttó 120 eFt rendelési érték felett 8 naptári napos átutalás kérhető. Ennek elbírálását Szolgáltató saját hatáskörben gyakorolja.
Egyéb halasztott fizetési lehetőséget Szolgáltató visszatérő Ügyfeleinek - külön megállapodás esetén - biztosít.
Vásárlási utalványt Szolgáltató nem fogad el.
8. Garanciális ügyintézés

Szolgáltató az általa forgalmazott termékekre az itt és az ÁSZF-ben leírt feltételek mellett általánosan 12 hónap garanciát vállal. Szolgáltató ettől bizonyos esetekben eltérhet, de ezt minden esetben külön feltünteti.

 

Szükséges dokumentumok

 • Ügyfél a garanciális igényét a vásárolt termékhez kiállított eredeti számla, illetve a mellékelt garanciajegy bemutatásával érvényesítehti.
 • Elveszett garanciajegyet Szolgáltatónak nem áll módjában pótolni.
 • A garanciajegyen történő bármilyen utólagos javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a garanciajegy érvénytelenségét vonja maga után.

 

A garanciális felelősséget kizáró feltételek

 • Helytelen szállítás, tárolás, erőszakos külső behatás, külső kábel szakadás, elemi csapás (pl.: villámcsapás, túlfeszültség) okozta rongálódás.
 • Szakszerűtlen kezelés, poros, nedves környezetben való használat.
 • A Szolgáltató szervizén kívül végzett beavatkozás, javítás, bővítés, átalakítás.
 • Természetes elhasználódás.

 

Garanciális és javítási határidő

 • A garancia időtartama a termék átadása napjával kezdődik.
 • A termék javítása esetén a garancia időtartama meghosszabbodik a szervizben töltött idővel. Kivéve, ha a meghibásodást a szakszerűtlen kezelés, vagy egyéb garanciális felelősséget kizáró feltétel (ld. fent) okozta.
 • A termék vagy jelentős részének cseréje esetén a garancia időtartama a kicserélt termék (jelentős része) tekintetében újra kezdődik.
 • Ügyfél az észlelt hibát Szolgáltató felé a legrövidebb időn belül köteles jelezni, amennyiben ezt elmulasztja, az ebből adódó károk az Ügyfelet terhelik.

 

Javítás

 • A javításhoz Szolgáltató csak új alkatrészt használ fel.
 • A javítás következtében a termék értéke, használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt termékekhez képest nem csökkenhet.
 • Ha a javítás során kiderül, hogy a bejelentett hibát pl. helytelen kezelés okozta, úgy Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a mindenkori javítási óradíjat számítsa fel.
 • Javításhoz az Ügyfélnek alapesetben a komplett terméket kell Szolgáltató szervizébe eljuttatni (minden eredeti tartozékkal). A Szolgáltatóval történő előzetes, írásos egyeztetés alapján ettől el lehet térni.

 

A javítás helye

 • A garanciális (és szavatossági) igény Szolgáltató szervizében érvényesíthető nyitvatartási időben, Hétfő-Péntek: 10-15-ig.
 • A termék oda- visszaszállításáról Ügyfélnek kell gondoskodnia, kivéve ha a termék 10 kg-nál súlyosabb vagy kézi csomagként nem szállítható.

 

Garanciához és szavatossághoz kapcsolódó jogok

 • Ha a termék a vásárlástól számított 3 napon belül, szakszerű üzembehelyezés és kezelés mellett meghibásodott, Ügyfél kérheti annak azonos típusú új termékre való cseréjét,
 • a termék díjmentes javítását,
 • ha a cserére nincs lehetőség, úgy a vásárlási szerződéstől elállhat és a vételárat visszakérheti.

 

Template title
Template header
Template content