DIN ZÁRÁSI BIZTONSÁG

A zárbetét a DIN EN 1303/2005 szabványnak megfelelő
adott fokozatú zárási biztonsági szinttel rendelkezik.
Tartalom

A DIN EN 1303 osztályozás 8 karakterkódú jelölésében a 7. karakter vonatkozik a zárási biztonságra.

A DIN zárási biztonság érték több szempont szerinti megfelelőséget jelent. A besorolás a ténylegesen eltérő variációk, valamint a mozgó akadályok (csapok, billentyűk, körlemezek) minimális számán, az azonos mélységű csapok maximális előfordulási arányán, illetve ezen csapok egymás mellett történő elhelyezésének előfordulásán alapszik.

FIGYELEM! A zárbetétnél feltűntetett érték önmagában nem jelenti a DIN minősítés
tényleges meglétét, annak hiányában a gyári besoroláson alapszik és csupán
összehasonlításra szolgál.

Zárási biztonság szempontjából 6 kategória létezik. Ezek tartalmát az alábbi
táblázat mutatja.

 

Karakter helyek: 8 karakter

A DIN EN 1303 szabvány 8 fő szempont szerint vizsgálja a zárbetéteket. A felvett értékek
mutaják az egyes szempontok szerinti osztályba sorolást.

A karakterhelyek a következők lehetnek (zárójelben az értéklista):

1. Használhatósági osztály (1)
2. Tartósság (4, 5, 6)
3. Ajtóvastagság (nem vizsgálja)
4. Tűzállóság (0, 1)
5. Üzembiztosság (nem vizsgálja)
6. Korrózióállóság (0, A, B, C)
7. Zárási biztonság (1, 2, 3, 4, 5, 6)
8. Támadási ellenállás (0, 1, 2)
Template title
Template header
Template content