VISSZAJELZŐ ÉRINTKEZŐK (RR)

Az elektromos zárban elhelyezkedő érintkező pontosan jelzi, hogy az ajtó és a zárnyelv rögzült e.

A visszajelzőt a beugró kilincsnyelv működteti.


a visszajelző érintkezó működése
Működés

A visszajelző, állapotjelző érintkezőt a beugró zárnyelv működteti egy olyan csúszkán vagy működtető lemezkén keresztül, ami közvetlenül a zárfogadó csapdájának kantnija mögött helyezkedik el.

A visszajelző érintkező mindig feszültségmentes váltókontaktként kerül kivitelezésre.
A visszajelzős zárak 3 pótlólagos csatlakozó-kivezetéssel rendelkeznek.
Ezeket eltérő színekkel különböztetik meg:

zöld = n = padozati érintkező (föld, közös csatlakozás)
kék = no = záró
piros = nc = nyitó

A fentiektől eltérő megkülönböztetés esetén a termékhez tartozó
szerelési útmutatót használja.

RR és egyéb felügyelti érintkezők

Más felügyeleti érintkezőktől (pl. mágneses-, vagy kúpérintkező) eltérően a visszajelző-érintkező a zárban való különleges elhelyezkedésének köszönhetően pontosan jelzi, hogy az ajtó és a zárnyelv rögzült e.
A visszajelző érintkezők leginkább beléptető-rendszerek esetében használatosak.

A visszajelző érintkező az ajtó "nyitott" vagy "zárt" állapotát jelzi. A beléptető rendszer kiértékeli ezt a jelzést és felügyeli az ajtót. Ha például egy ajtó a működtetés után nem záródik be, a beléptető rendszer riasztójelzést küld.
A zár áramellátása az ajtó nyitásával megszakad, így az ajtó zárásánál azonnal újra reteszelésre kerül. Riasztó-, létesítményüzemeltető, stb. rendszereknek szóló jelzés is megvalósítható a visszajelző érintkezők segítségével.
A visszajelző érintkezők leginkább arra alkalmasak, hogy elektromos zárfogadók segítségével zsiliprendszert valósítsanak meg.

zsiliprendszer
Feltétel

A kifogástalan funkció feltétele, a zárfogadó csapdájába eső zárnyelv helyes pozícionálása.

A csúszka vagy működtető lemez szükséges működtető útjának megvalósítása érdekében a zárnyelvnek teljes terjedelmével bele kell esnie a zárfogadó csapdájába (kapcsoló-teljesítmény 24 V/1 A Ohmos ellenállás).

Forgórész-érintkező

AKRR megjelölés. A visszejelző érintekzők speciális típusa. Ezt az érintkezőt a zárfogadóban lévő reteszmechanizmus vezérli. Csak bereteszelt zárfogadó esetén kapcsol.

Technikai adatai az RR típusoknál leírtakkal megegyezik.

nagy biztonságú zárfogadó
Template title
Template header
Template content