CSAPOS ZÁRBETÉT

A zárbetét csapos felépítésű, adott számú csappárral,
illetve csappal rendelkezik.

 
függőleges kulcsvezetés
Rugós csapok

A csapos kialakítású zárbetétekben rugós csappárok helyezkednek el. A csappárokat a házban és a magban elhelyezkedő csapok képezik. A házcsapokat rugó mozgatja.

Ezek a csapok azonosítják a helyes kulcsot, illetve számuk és elhelyezési lehetőségeik meghatározzák az eltérő variációk maximális számát.

Csapok sorokban

A csapok elhelyezkedése függőleges (1, 3), vízszintes (2) illetve sugárirányú is lehet.

A fejlettebb zárbetétek legtöbbje többsoros csapelhelyezéssel készül, ahol azok elhelyezését kombináltan valósítják meg.

A kulcsvezetést tekintve alapveten függőleges és vízszintes kulcsvezetésű kivitel létezik.

vízszintes kulcsvezetés
csap típusok
A csapok típusai

Különböző típusú csapok létznek mind a ház-, mind a magcsapok tekintetében.

A házban lévő csapok alapesetben henger alakúak. Léteznek úgynevezett biztonsági csapok, amik a különböző technikájú nyitási támadásokkal szembeni védelmet szolgálják. Ilyenek a gomba, orsó és hordó alakú csapok.

A magban lévő csapok kulcskamra felé eső része általában lekerekített. Ez a forma a könnyebb kulcsbehelyezést, a kulcs akadálytalan mozgását segíti a zárban.

A csapok rendszerint sárgarézből készülnek. Az erősebb kivitelű csapok acélmaggal, vagy teljes acéltesttel rendelkeznek.

A csapok száma

A zárbetét kódolását a csapok elrendezésével végzik el. Csak a csapoknak megfelelő elrendezésű fogakkal vagy furatokkal rendelkező kulcs nyitja a zárbetétet.
A legtöbb csappár azonosítási pontként működik.

A csapok száma alapvetően befolyásolja a lehetséges kódkombinációk számát. Egy-egy csap többféle hosszúságú lehet. Ha az összes lehetséges variációt (hosszúságot és elhelyezést összszámolja, megkapja, hogy egy adott felépítésű zárbetétben a csapok eltérő elhelyezésével összesen mennyi különböző variáció használható.

Minél nagyobb a csapok száma, minél változatosabbak elhelyezési lehetőségeik, annál nagyobb a lehetséges kódkombinációk száma is.

A lehetséges kombinációk számától nagyban függ az azonos kódolású kulcs előfordulásnak valószínűsége is. Minél nagyobb a kódtartomány, annál kisebb az esélye, hogy bárki máshoz ugyanolyan kódolású kulcs kerüljön.kód kombinációs lehetőségek száma
a csapok működés közben
A csapok működése

Minél több csapos egy zárbetét, a jogosultságot annál több ponton ellenőrzi a zár, annál összetettebb zárrendszer alakítható ki az adott profilból. A zárbetétnek minimum 5 csappárral rendelkeznie kell.

1) Mikor nincs kulcs a zárban, a külső (barna) csapokat a rugók felfelé nyomják, így a zábetét magja (sárga) nem tud elfordulni.
A zárbetét zárt állapotban van.


2) Ha nem a zárba illő kulcsot tolja be a zárba, a belső (narancssárga) és a külső (barna) csapok nem igazodnak a zárbetét magjának széléhez.

Így a kulcs nem fordítható el, a zár nem nyílik ki.


3) Ha a zárba illő kulcsot tolja a zárbetétbe, a csapok közötti rés a zárbetét magjának szélével egy vonlaba kerül.

Így a kulcs elfordítható, a zár nyitható.


4) A zárba illő kulcs elfordítását a csapok nem akadályozzák, így a kulcs és a zármag együtt elfordítható.

A zár nyitott állapotban van, ha a kulcsot teljesen elfordította.

 

Template title
Template header
Template content