EGYOLDALAS ZÁRBETÉT (FB)

 

A zárbetét egyoldalas, félbetét.

tároló, lakat, kulcsos kapcsoloó

Alkalmazási terület

Jellemzően tárolók ajtajaiban, riasztódobozokban, kulcsos kapcsolókban, tűzoltósági vészkulcs széfekben és lakatokban használatos, olyan helyiségek, tárolók ajtajaiban, ahol a zárat belülről nem kell bezárni.

A zárbetétek felépítését tekintve külső (L1) és belső (L2) oldalt különböztetünk meg, melyeket a középen lévő zártoll választ el. Az oldalak hosszát a zártoll közepétől a zárbetét egyik, illetve másik végéig mérik.

Az egyoldalas zárbetét, félbetét azt jelenti, hogy a külső oldal 10 mm-nél hosszabb, a belső oldal általában 10 mm.
Az ilyen zárbetétek hosszúsága rendszerint 30 x 10 mm-es alapmérettől indul és 5 milliméterenként, a külső oldalon nő.

Egyoldalas zárbetét esetén csak a külső oldalról van kulcsnyílás,
a zárbetét csak erről az oldalról működtethető kulccsal.

Az egyoldalas zárbetétek vágott és fúrtpontos kulcsprofillal is elérhetők.

A megfelelő hosszúság

A zárbetét szükséges hosszát több tényező határozza meg. Elsősorban az ajtó vastagsága mérvadó, másodsorban a használt zárpajzs vastagsága számít.

Félbetét esetén csak az ajtólap és zárpajzs külső részét kell figyelembe venni, a félbetét belső része mindig 10 mm hosszú. Az egyoldalas zárbetétek mindig aszimmetrikusak.

Ügyeljen rá, hogy a zárbetét külső oldala ne lógjon ki 3 mm távolságnál jobban a zárpajzs síkjából.

Ha a zárbetét külső fele túl mélyen van az ajtóban, a kulcs hásznalta során nehézségekbe ütközhet. A kulcsbevezető nyílást a kulccsal nehéz lesz eltalálni és a kulcs feje megakadhat.
Ha a zárbetét külső fele kilóg az ajtóból, az biztonsági kockázatot jelent, ugyanis ilyenkor a zárbetét egy fogóval megfogható és eltörhető.

kilógás maximum 3 mm, a letörésvédelem miatt
L1 oldal a külvilág felé, L2 oldal befelé néz

Mérés

Ha meglévő zárbetétjét kívánja lecserélni:

Nézze meg, hogy a jelenlegi zárbetét hosszúsága mennyiben felel meg a fenti követelményeknek.
Ha megfelel, szerelje ki a zárbetétet az ajtóból, mérje le, majd ugyanilyen hosszúságút keressen.
Ha nem felel meg, számolja rá, vagy vonja ki a szükséges hosszt és a kapott értékek szerint válassza ki az új zárbetétet.

Ha új ajtóról van szó:

Próbáljon bele az új ajtóba egy másik ajtóban már meglévő zárbetét, amit lemérhet és/vagy érdeklődjön az ajtó értékesítőjénél az ajtó felépítéséről, geometriájáról.

Template title
Template header
Template content