MEMÓRIÁS MŰKÖDÉS (2)

Feszültségadásra a zár kinyílik és nyitásig nyitva marad.

A kilincsnyelv által vezérelt rögzítő pecek a zárfogadó csapdájának közepén feszültségadás után is nyitvatartja a zárfogadót, egészen addig, míg az ajtót ki nem nyitják.

A memóriás zárak több különbözö helyzetben használhatók. A legjellemzőbb használati módok a következők:Eltérő azonosítási és belépési pont

A memóriás zárakat kifejezetten azokra a helyzetekre tervezték, ahol az azonosítási és a belépési pont egymástól fizikailag nagy távolságra van, illetve az egymás mellé telepítésük a helyi adottságok miatt nem megoldható.

Feszültségadáskor az impulzus nyitott állapotba helyezi a zárat, ami aztán nyitva is marad. A belépni kívánó személy megteszi az azonosítási pont és a belépési pont közötti távolságot, majd belép. A memóriás működés lehetővé teszi, hogy ne kelljen folyamatos impulzust biztosítani a belépéshez.

A memóriás működés a munkaáramú működés egyik változataként is felfogható.

Értéktárgyak védelme

Ezek a zárak elsődlegesen az értéktárgyak védelmét szolgálják.

Áramkimaradás esetén az eddig zárt ajtók zárt állapotban maradnak, így az épületben található értéktárgyak biztonságban vannak.

Ebben az esetben az épületeben, a zárt térben tartózkodó személyek nem tudják elhagyni a helyiséget, illetve az épületet, ezért ezeket a zárakat önmagukban nem szabad menekülő útvonalon lévő ajtóba telepíteni.

Ha a bevéső zár pánik funkcióval rendelkezik a kimenekülés ilyen esetben is biztosított.

Üzemeltetési szempontok

A memóriás zárak normál használatuk során nincsenek folyamatosan áram alatt. Áramfelvételük nem jelent folyamatos fogyasztást. Nemcsak szünetáramú, de munkaáramú társaik áramszükségleténél is kevesebbet igényelnek.

Működési elvük miatt ezen zárak környezetterhelése kisebb, mint szünetáramú, vagy akár munkaáramú társaiké.

A) Közelítős használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy közelítős azonosítással (pl. beléptető kártya vagy egyéb jeladó) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést. Az ajtó feszültségadás után csak egyszer nyitható. Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségadás után lehetséges.


B) Billentyűzetes használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy kódos azonosítással (pl. számsorozat) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést.
Az ajtó feszültségadás után csak egyszer nyitható. Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségadás után lehetséges.

C) Biometrikus használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy biometrikus azono-sítással (újjlenyomat, íriszkép, stb.) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést. Az ajtó feszültségadás után csak egyszer nyitható. Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségadás után lehetséges.

Template title
Template header
Template content