SZÜNETÁRAMÚ MŰKÖDÉS (3)

A zárfogadó bezárt állapotban van mindaddig, amíg
áram alatt van. Ha az áramot elveszik, vagy áramkimaradás történik, a zárfogadó mozgatható
és az ajtó kinyitható.

A szünetáramú zárak több különbözö helyzetben
használhatók. A legjellemzőbb használati módok
a következők:


Az emberi élet védelme

Ezek a zárak elsődlegesen az emberi élet védelmét szolgálják.

Áramkimaradás esetén az eddig zárt ajtók nyitott állapotba kerülnek, így a zárt térben tartózkodó személyek biztonsággal elhagyhatják az épületet.

Ebben az esetben az épületeben található érték-tárgyak nincsenek biztonságosan elzárva - mivel a bejutás akadálytalan - azok védelmét más módon (pl. élőerővel) kell biztosítani.

Üzemeltetési szempontok

A szünetáramú zárak normál használatuk során folyamatosan áram alatt vannak. Áramfelvételük folyamatos fogyasztást jelent, amivel már a tervezés során érdemes számolni.

Működési elvük miatt ezen zárak környezetterhelése is nagyobb.
A) Portaszolgálati használat

Manuális beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre van szükség.
Az illetékes közreműködő jellemzően portaszolgálati vagy recepciós munkatárs.
A belépőre a közvetlen, vagy közvetett (kamerás) rálátás adott.

A belépni kívánó személy nyomógommbal jelzi belépési szándékát, az illetékes közreműködő pedig a feszültség elvételével engedélyezi a belépést. Az ajtó csak addig nyitható, amíg a zár feszültségmentes állapotban van. Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb feszültségelvételkor lehetséges.

B) Átbeszélős / kaputelefonos használat

Manuális beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre van szükség.

Az illetékes közreműködő jellemzően portaszolgálati vagy recepciós munkatárs, illetve a lakásban élő személy. A belépőre a közvetlen, vagy közvetett rálátás nem adott.

A belépni kívánó személy nyomógommbal, kaputelefonon jelzi belépési szándékát, az illetékes közreműködő pedig a feszültség elvételével engedélyezi a belépést. Az ajtó csak addig nyitható, amíg a zár feszültségmentes állapotban van. Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb feszültségelvételkor lehetséges.


C) Közelítős használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy közelítős azonosítással (pl. beléptető kártya vagy egyéb jeladó) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést.
Az ajtó csak addig nyitható, amíg a zár feszültségmentes állapotban van (ez általában néhány másodperc). Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségelvételkor lehetséges.

D) Billentyűzetes használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy kódos azonosítással (pl. számsorozat) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést.
Az ajtó csak addig nyitható, amíg a zár feszültségmentes állapotban van (ez általában néhány másodperc). Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségelvételkor lehetséges.E) Biometrikus használat

Automatikus beléptető rendszer. A bejutáshoz közreműködő második személyre nincs szükség.

A belépni kívánó személy biometrikus azonosítással (újjlenyomat, íriszkép, stb.) jelzi belépési szándékát, ha jogosult, a rendszer engedélyezi a belépést. Az ajtó csak addig nyitható, amíg a zár feszültségmentes állapotban van (ez általában néhány másodperc). Az ajtó becsukáskor ismét reteszelt állapotba kerül.

Új belépés csak újabb azonosítás után, feszültségelvételkor lehetséges.

Template title
Template header
Template content