EFFEFF 819-12 tpz elektromechanikus bevéső zár, 12V 100% ED, 92/35/24, C

Pánik funkciós több ponton záródó elektromechanikus bevéső zárak

A pánikfunkciós zárak lehetővé teszik, hogy még a reteszelt ajtók is, menekülési irányban (belülről kifelé), egy kézzel, kilincsen, vagy pánikrúdon keresztül nyithatók legyenek. A bevéső zár elektromos állapotától függetlenül a kilincs vagy a pánikrúd használatakor a kilincs- és a zárnyelv visszahúzódik, illetve feloldódik.

A több ponton záródó zárak fő (középső) zárja az egy ponton záródó változatokon alapszik. Alapkivitelben két pótlólagos retesz biztosítja a nagyobb ellenállást, így a zárak három ponton zárnak. Kiegészítő elemként 4. retesz is kapcsolható a legtöbb zárhoz.
A több ponton záródó zárak biztonságosabbak, rendszerint bejárati ajtók, szakaszhatároló ajtók, kiemelten védendő helyiségek ajtajának védelmét szolgálják.

Mind a vészkijárati (EN 179) mind a pánik kijárati zárak (EN 1125) rendelkeznek pánik funkcióval. A pánik kijáratra vonatkozó előírások szigorúbbak, itt már pánikrúdak használatosak. Ezeknél a kijáratoknál biztosítani kell, hogy minimális erőfeszítéssel, a zár vészkijárati működésének ismerete nélkül az ajtó nyitható legyen, biztosítva legyen a menekülési lehetőség. A szükséges nyitási erő max 220N lehet, az ajtóra nehezedő 1000N előfeszítés mellett.

Az előírások szerint (EN 179, 1125) csak együtt minősített összetevők használhatók. A bevéső zárakat zárpajzsokkal, pánikrudakkal és hozzá tartozó ellenlemezekkel együtt minősítik. Az előírásnak csak úgy felelnek meg, ha kizárólag ezekkel az elemekkel telepítik és használják őket.

Template title
Template header
Template content